Lapis lazuli

Savršen kristal za čišćenje emocionalnog tereta. Donosi mentalnu snagu i daje sposobnost prevazilaženja traume i tuge. Podučava čoveka saosećanju i duhovnoj ljubavi, istovremeno promovišući samosvest…