Iluzija stvarnosti

Polja stvarnosti – Prošlost Sadašnjost Budućnost

 

Nova saznanja na polju kvantne fizike doprinela su tome da je većina naučnika počela da razmatra mogućnost da se stvarnost zasniva na informacijama koje su prikupila naša čula. Naime dodir, okus, miris, slike i zvukovi, samo su prevod elektromagnetnih signala koje su naša čula odabrala u moru vibracija u kojem se nalazimo, a naš mozak je tim signalima dao izgled pojavnih stvari.
To znači da je većina onoga što tumačimo kao stvarnost zapravo naša mentalna izmišljotina. Iluzija.
Takođe, istraživanja sugerišu da je stvarnost, stvorena unutar našeg uma, zasnovana na našim prethodnim znanjima i iskustvima – a ona, kao i očekivanja koja imamo, igraju presudnu ulogu u tome kako vidimo svet.
Istraživači su tako došli do saznanja da naš mozak neprekidno prati šta se dešava u našim telima i okolini kako bi stvorio pretpostavke o tome šta bi trebalo da se dogodi.
Mozak neprestano formira statističke procene koje funkcionišu kao obrasci o tome šta da očekujemo u pojavnom svetu oko nas. Predviđanja koja imaju najviši procenat verovatnoće, odnosno koja se hijerarhijski nalaze na vrhu piramide, biće nam prikazana kao stvarnost u kojoj živimo.
Istraživači se slažu da je hijerarhija ovih predviđanja zasnovana na nizu faktora, koji uključuju i naša individualna iskustva i emocionalno stanje.
Jednostavno rečeno – ono što očekujemo postaje naša stvarnost.