Magija Findhorna

Findhorn Fondacija je dinamičan eksperiment u kome se svakodnevni život odvija u skladu sa unutrašnjim glasom duše, koji članovi komune pažljivo prate i poštuju, te…