Ramajana

Ramajana je drevna indijska epska poema, napisana na sanskritu, koja beleži priču o tome kako je princ Rama spasio svoju ženu Situ od demonskog kralja Ravane. Većina stručnjaka smatra da je Ramajana proizvod mašte, odnosno još jedno mitološko delo, kakvima smatraju i Mahabharatu, a ne opis stvarnog, istorijskog događaja.
Poslednjih godina, međutim, ova prethodno nepromišljena akademska pretpostavka postala je predmet mnogih kontroverzi.
Ramajana priča o tome kako je princ Rama bio prisiljen da se odrekne svog trona kao krunisani princ Ayodhye. Nakon toga, zajedno sa suprugom Sitom i bratom Lakšmanom, otišao je u izgnanstvo. Njih troje su proveli četrnaest godina putujući dubokim šumama drevne Indije. Međutim, u jednom od šumskih putovanja Raminu suprugu Situ otima kralj demona, Ravana.
Da bi vratio svoju ženu, Rama je okupio veliku vojsku, koja se sastojala od grupe vojnika majmuna poznatih kao Vanare. U priči, Rama je poveo svoju vojsku sa kopna, odnosno predela sadašnje Indije, na ostrvo Lanka, što je moderna Šri Lanka, gde je Sita bila u zarobljeništvu.
Da bi preveo vojsku do ostrva, Rama je uz pomoć Boga mora, koji mu je dao tehničke instrukcije, i Varana, koji su uradili fizički deo posla (postavljanje kamenih blokova u more, na koje su prethodno upisivali ime Lorda Rame), uspeo da u roku od pet dana napravi most preko mora, poznat kao Ram Setu.
Kada je sa vojskom došao na Lanku, došlo je do teških borbi. Uspeo je da pobedi Ravanu, nakon čega se sa suprugom vratio u svoje kraljevstvo, gde je konačno krunisan kao novi kralj.

Ram Setu

U Ramajani, veliki hinduistički pesnik i mudrac Valmiki spominje Ram Setu, most preko okeana koji povezuje Indiju i Šri Lanku.
Budući da se Ramajana oduvek smatrala delom fikcije, a ne stvarnim zapisom iz prošlosti, Ram Setu ili Ramin most, takođe je smatran izmišljenim.
Međutim, poslednjih godina, zahvaljujući naprednoj tehnologiji satelitskog snimanja, NASA je snimila fotografije koje bez sumnje pokazuju strukturu nalik mostu, koja se nalazi pod vodom, ali koja je u prošlosti spajala Indiju i Šri Lanku.
Ramin most je dug oko 50 kilometara a njegovo postojanje, pored Ramajane i satelitskih snimaka, potvrđuju i zapisi, koji se čuvaju u hramu Ramesvaram. Po zapisima, most se nalazio iznad nivoa mora i bio je prohodan za peške sve do 15. veka, kada je konačno potopljen pod naletom velike oluje.

More oko mosta

Narodi Indije i Šri Lanke od davnina su znali za postojanja mosta, što se vidi i po tome da su more koje razdvaja Indiju i Šri Lanku naziva se Sethusamudram, što u doslovnom prevodu znači „More oko mosta“.
S druge strane, ljudi na Zapadu su prvi put čuli za Ramin most preko Ibn Khordadbeha, persijskog kartografa koji je živeo u 9. veku. Kartograf je spomenuo ovaj most u svojoj „Knjizi o putevima i kraljevstvima“, gde ga je nazvao Set Bandhai, što znači Most na moru.
Početkom 19. veka, britanski kartograf je pripremio mapu tog područja i pomenuo most kao Adamov most: naziv je nastao zbog mita koji govori o Adamu, koji je nakon pada na planinu u Šri Lanci, iskoristio ovaj most da pređe u Indiju.

A šta ako?

Tokom godina, savremeni naučnici, istoričari i akademski istraživači su u više navrata jasno stavljali do znanja da se ovde ne radi o mostu. Po njima, Ramin most nikada nije postojao i u pitanju je samo geološka struktura, odnosno prirodna vapnenačka barijera koja se kao neprekinuti lanac pruža od jugoistočne obale Indije do severozapadne obale Šri Lanke.
Usprkos imenu, oni tvrde da Ramin most sa satelitskih slika nije ista struktura koja se opisuje u Ramajani. Štaviše, po njima, Ramin most nikada nije ni napravljen od strane Varana, niti ga je izgradila bilo koja druga drevna civilizacija magičnih vojnika majmuna pre 2.000.000 godina, kao što to sugerira sanskritski ep.
Ali šta ako?
Šta ako ostanemo otvoreni za mogućnost, koliko god čudno zvučala, da je Ramin most napravljen u drevna vremena? Da je uistinu postojao?
Kakav efekat bi to imalo na nas, na istoriju i na naše shvatanje sveta?
Prema hinduističkoj tradiciji, događaji koji su opisani u Ramajani dogodili su se za vreme Treta Juge, koja se trenutno smatra mitološkim periodom koji je počeo prije 2.165.000 godina i trajao do prije 869.000 godina. Ako prihvatimo da je Ramin most izgrađen od strane Varana (koji su po Ramajani bili Božija deca, rođena u formi majmuna), ovo datiranje bi ga stavilo daleko izvan, u nauci prihvaćene vremenske linije, što bi impliciralo postojanje napredne drevne civilizacije koja je postojala mnogo pre sumerskog i egipatskog društava.
A Ram Setu, koji danas leži u vodama mita, magije i istorije, samo je jedna od struktura koje dokazuju da je istorija daleko drevnija. I daleko zagonetnija nego što smo naviknuti da mislimo.

Atlas iz 1883. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *